‘Dieren-CSI’ nodig voor aanpak dierenmishandeling (29-1-2011)

‘Dieren-CSI’ nodig  voor aanpak dierenmishandelingDe plannen van het kabinet om een speciaal alarmnummer en vijfhonderd dierenagenten in te zetten om dierenmishandeling tegen te gaan en de daders op te sporen, zijn veelbelovend. Maar vaak ontbreekt het bij de rechter aan voldoende bewijsmateriaal om de daders ook daadwerkelijk te straffen. Een groep pathologen pleit daarom voor een ‘dieren-CSI’: een expertiseteam dat sporen veiligstelt en pathologisch onderzoek doet na een misdrijf.

Er wordt momenteel veel gesproken over wat onder dierenmishandeling wordt verstaan. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wil handelingen als schoppen, slaan en het toedienen van stroomstoten strafbaar stellen. Volgens een van de pathologen, Frank van de Goot, werkzaam op de afdeling pathologie van het VU Medisch Centrum en oprichter van het Centrum voor Forensische Pathologie, is dat niet genoeg: “Als er geen bewijs wordt aangeleverd, komen die zaken alsnog niet voor de rechter. Naast het feit dat dierenmishandeling totaal geen prioriteit heeft bij het OM, is forensische dierpathologie ook nog eens een totaal onontgonnen gebied.”

Van de Goot erkent dat dergelijk onderzoek erg kostbaar is. “Maar dat geldt ook voor het onderzoek naar humane misdrijven. Nu zijn we geneigd vooral naar de economische waarde van een dier te kijken, over de emotionele waarde hoor je niemand. Laatst was er in Almere van twee zwanen de keel doorgesneden. Als je in zo’n geval tot vervolging wilt komen, moet je erachter komen of dat met opzet is gebeurd, of dat die dieren bijvoorbeeld in een visnet zijn blijven hangen. In zulke zaken wordt met regelmaat geroepen dat onderzoek niet nodig is dat je voor vijf tientjes twee nieuwe zwanen kunt kopen.”

Bronnen: Spits, Hart van Nederland

vriend worden
Het verhaal van Tibbs