Dierenwelzijnsorganisaties luiden de noodklok (5-9-2009)

Foto noodklokRuim twintig dierenbeschermingsorganisaties uiten de komende tijd in spotjes op de radio hun zorgen over de dieren in Nederland. De organisaties maken zich druk over een nieuwe wet die minister Gerda Verburg (Landbouw) voorbereidt.

Foto noodklokDe organisaties vinden dat de minister hierin niet de bescherming van dieren voorop stelt, maar de ‘productie en het gebruik’ er van. ,,Het kan toch niet zijn dat we een wet krijgen die aan dieren bescherming moet bieden, maar waarin de economie de boventoon voert?'', vraagt Dirk-Jan Verdonk van WSPA Nederland zich af. Al eerder trokken de directeuren van de organisaties in Den Haag aan de bel. Vorig jaar boden zij de minister nog een eigen wetsvoorstel aan. ,,Tot dusver heeft de minister hier niets mee gedaan'', aldus de heer Verdonk. Nu zetten zij met de campagne op de radio hun lobby kracht bij. Zij hopen bij de politiek iets teweeg te brengen.

Petitie
De 23 organisaties, verenigd in de Coalitie Dierenwelzijnorganisaties Nederland (CDON), pleiten in de spotjes voor een eigen dierenbeschermingswet. Hierin moet het welzijn van dieren centraal komen te staan. De spotjes waren afgelopen zondag voor het eerst te horen. Op de website dierenwet.nl kunnen medestanders een petitie tekenen.

De Tweede Kamer hoort dinsdag de CDON, landbouworganisatie LTO, dierenartsen, een hoogleraar van de Universiteit van Utrecht en de Dierenbescherming over dit onderwerp. De 23 organisaties vertegenwoordigen een achterban van bijna 1 miljoen Nederlanders. In de CDON zitten onder meer Stichting AAP, Bont voor Dieren, De Faunabescherming en Milieudefensie. Als je meer wil weten over het onderwerp of als je ook de petitie wil ondertekenen, kijk dan op www.dierenwet.nl.

vriend worden
Het verhaal van Tibbs