Hulp in een oorlogsgebied (11-7-2007)

Wie ontfermt zich over een dier in nood in een oorlogsgebied? Helaas vaak niemand, want in dit soort landen gaat de aandacht eerst - en meestal alleen - uit naar de bevolking.

Terecht of onterecht, feit blijft dat dieren in die landen juist veel te lijden hebben onder bombardementen, mishandelingen, wreedheden en verwaarlozing.

Gelukkig is er in Libanon - waar vorig jaar nog een hevige strijd gaande was tussen Israël en Hezbollah en waar nog altijd veel aanslagen worden gepleegd - wel een organisatie die zich om de dieren bekommert. Beirut for the Ethical Treatment of Animals, oftewel BETA, is in 2004 opgericht om zwerfhonden en -katten van de straat te halen en te herplaatsen. De medewerkers van BETA proberen tevens bewustwording bij mensen te creëren omtrent dierenwelzijn.

In een asiel in Beiroet huisvest BETA op dit moment zo'n 230 honden en 130 katten. Ook andere dieren worden waar mogelijk geholpen. Zo werden tijdens de oorlog zeven apen gered uit zuid-Libanon, een gevaarlijk oorlogsgebied. Twee van die apen zaten opgesloten in een kooi in een dierenwinkel. De eigenaren waren er vanwege de steeds hevig wordende bombardementen vandoor gegaan. Terwijl de bommen om hun heen op de grond vielen, konden de arme aapjes geen kant op.


Medewerkers van BETA hebben de dieren - met gevaar voor eigen leven - bevrijd en meegenomen naar Beiroet. Vijf andere aapjes, die in dezelfde situatie verkeerden, zijn weggehaald uit een kleine dierentuin, waar zij bekogeld werden met stenen en vuilnis. De apen zijn inmiddels overgebracht naar een opvang in Wales.

Wil je meer weten over BETA, bekijk dan hun website.

vriend worden
Het verhaal van Tibbs