Jaarverslag 2009 (7-2-2010)

In financiële zin was 2009 geen goed jaar voor onze stichting. De effecten van de mondiale recessie vertaalden zich in aanzienlijk dalende sponsorbijdragen en particuliere donaties.

Ondanks het ongunstige economische klimaat heeft Dutchypuppy zich onveranderd intensief ingezet, in de vorm van uiteenlopende initiatieven. In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de opbrengsten en uitgaven over het afgelopen jaar.

Lees het complete jaarverslag hier.

vriend worden
Het verhaal van Tibbs