Mishandeling huisdier kan duiden op huiselijk geweld (9-4-2009)

kat raamDierenartsen die te maken krijgen met dierenmishandeling hebben vaak vermoedens van huiselijk geweld. Zij weten alleen niet waar ze terecht kunnen met hun ideeën over een ongezonde thuissituatie.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht. Nederland loopt op dit gebied achter op de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, waar bijvoorbeeld al meldcodes bestaan, zegt onderzoeker Marie-José Enders. "In het buitenland is er al veel onderzoek gedaan naar het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Daaruit is onder meer gebleken dat van de helft van de vrouwen die in een opvanghuis zit omdat ze mishandeld is, ook het huisdier is mishandeld."

kat raam

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Utrecht enquêteerde ruim honderd dierenartsen. "De meesten hebben in hun praktijk te maken met dierenmishandeling. Een deel daarvan heeft vermoedens, of weet zeker dat er in die gezinnen ook sprake is van huiselijk geweld. Ook andere sleutelpersonen, zoals officieren van justitie en medewerkers van de dierenbescherming herkennen signalen, maar weten niet hoe ze het op moeten pakken." Triest is dat het Openbaar Ministerie in 2004 al met eenzelfde rapport en conclusie kwam en de situatie de afgelopen vijf jaar dus niet verbeterd lijkt.

vriend worden
Het verhaal van Tibbs