SASG helpt zwerfkatten op Malta (28-6-2010)

Zwerfkatjes MaltaDe Stray Animals Support Group (SASG) in Malta is opgericht met als doel ondersteuning bieden aan organisaties en vrijwilligers die hun leven wijden aan de verzorging van zwerfdieren. SASG is opgericht door mensen die al jarenlang betrokken zijn bij het welzijn van dieren.

zwerfkattenBelangrijkste activiteiten zijn het verstrekken van voedsel voor de dieren, helpen met medicijnen en zo nodig het regelen van operaties in samenwerking met dierenartsen, opvang en verzorging van gewonde en zieke zwerfdieren, castratie en sterilisatie van zwerfkatten die in kolonies leven (met nazorg in het asiel), herplaatsen van verlaten katten en honden en – natuurlijk – fondsenwerving om al deze activiteiten mogelijk te maken.

Omdat het aantal katten in de zwerfkattenkolonies alsmaar toenam, spitst het werk van SASG zich vooral op het beheersbaar maken van deze aantallen. Om dit te bereiken worden aan vrijwilligers die katten in de kolonies voeren, en deze ook vangen, gratis vouchers verstrekt voor strerilisatie/castratie.

Ook worden diervriendelijke vallen beschikbaar gesteld om de vangst van de zwerfkatten te vergemakkelijken. Een aantal leden van het SASG-team neemt de nazorg van deze katten op zich. Indien mogelijk worden de katten weer teruggeplaatst in de kolonie of wordt er een thuis gezocht. Als dat niet kan, worden de katten door SASG in het asiel opgevangen.

Wil je SASG steunen of meer informatie? Kijk dan op hun website of mail naar Antoinette Timmers

 

vriend worden
Het verhaal van Tibbs