Update Stichting Dierenthuis (8-9-2008)

Bomba

Er is de afgelopen maanden veel te doen geweest rondom Stichting Dierenthuis, een stichting die zich inzet voor het welzijn en de opvang van onherplaatsbare honden en katten. Hierbij een update en goed nieuws voor hond Bomba!

Het is nu bijna twee maanden geleden dat de gemeente Laarbeek op verzoek van de rechtbank de termijn voor een dreigende sluiting van Dierenthuis heeft opgeschort totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan in de beroepsprocedure die nu loopt. Na bijna elf maanden van spanning over het lot dat dreigde voor de dieren was de druk even van de ketel. Op verzoek van de Commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen van de Provincie Noord-Brabant zou er gezocht worden naar een oplossing voor Dierenthuis.

Echter enige tijd geleden stonden de vizieren weer op scherp: als het aan een kunstenaarspaar uit de omgeving lag, zou Stichting Dierenthuis binnen vier weken op straat komen te staan. Het echtpaar was van mening dat er snel ingegrepen zou moeten worden, omdat zij niet meer zouden kunnen werken vanwege de herrie en stank die de stichting zou veroorzaken. Het kortgeding zou plaatsvinden op 28 augustus.

Echter eerder deze maand kwam er een telefoontje van de advocaat: het kortgeding van de bezwaarmakers tegen de gemeente Laarbeek ging niet door! De rechter heeft bevoegdheid tot het schorsen van een kort geding en besloot dit te gebruiken. De bezwaarschriften van de drie omwonenden worden nu omgezet in beroepschriften en zullen meelopen in de bodemprocedure tussen Stichting Dierenthuis en de gemeente. Het wordt nu wel een versnelde beroepsprocedure en deze zal waarschijnlijk eind oktober plaatsvinden. De bodemprocedure zal betrekking hebben op de vraag of de beslissing van de gemeente op het bezwaarschrift van Dierenthuis juist was en of onze activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. Er is dus weer wat licht aan het einde van de tunnel.

Ander schitterend nieuws dat we toch even willen berichten is dat van hond Bomba. Bomba, een hond van slechts 9 maanden oud en afkomstig uit Ghana, was op deze jonge leeftijd al afgeschreven. Hij kampte met ernstige gebreken aan gewrichten en werd door bijwerkingen van de medicatie en de pijn die hij leidde, genoodzaakt zijn dagen vooral liggend door te brengen. Maar er is goed nieuws: het is Stichting Dierenthuis met de hulp van vele donateurs gelukt om een operatie te regelen voor Bomba! Binnenkort zal hij voorzien worden van twee nieuwe kunstheupen en geholpen worden aan zijn ellebogen. Wij zijn erg blij dat Bomba de hulp zal krijgen die hij verdient en wensen hem veel succes bij de operatie en natuurlijk bij de herstelperiode erna.

Wij zullen jullie op de hoogte houden omtrent het wel en wee van Stichting Dierenthuis. Blijf dus, uiteraard ook voor ander dierennieuws, deze pagina regelmatig bezoeken!

 

vriend worden
Het verhaal van Tibbs