Uw hond leeft met u mee (22-2-2011)

HulphondHeeft u na het weekend ook moeite om weer in het ritme te komen? Dan bent u niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat honden met u meeleven. Zo blijken hulphonden zelfs de emotie van hun zieke of bezorgde baasjes over te nemen.

Na-apen

Voelen honden echt met ons mee of doen ze ons gedrag na? Als wij bijvoorbeeld gapen dan heeft een hond ook vaak de behoefte om te gapen. Het gapen wordt hierbij door hun onderbewustzijn gestuurd. De hond doet ons na. Toch heeft een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Biology Letters, aangetoond dat honden meer kunnen dan ons gedrag na-apen.

Onderzoek

Om te achterhalen waarom honden met ons meevoelen, hebben de wetenschappers de historieHulphond1 van de hond bekeken. Honden stammen af van wolven die tijdens groepsactiviteiten met elkaar moesten meevoelen. Ook door domesticatie moesten honden leren niet alleen met hun soortgenoten om te gaan, maar ook met mensen. Het selecteren van honden op bepaalde eigenschappen zou het gevoel van medeleven bij de hond verder hebben ontwikkeld.

Ook bestudeerden de wetenschappers het gedrag van hulphonden. Hieruit bleek dat de honden niet alleen fysiek, maar ook emotioneel beïnvloed werden door het werk dat zij deden.

Serieuze zaak

Een hond weet precies wanneer uw gevoelens echt zijn. In een experiment lieten de onderzoekers baasjes doen alsof ze een hartaanval of een ongeluk kregen. De honden leken verward, maar reageerden niet echt medelevend. De wetenschappers denken dat de honden pas meeleven als ze meerdere waarschuwingssignalen van hun baasje krijgen. Ook geluiden en geuren spelen hierbij een rol. Een hond is dus niet voor de gek te houden.

Meer onderzoek is nodig om na te gaan of bepaalde hondenrassen meelevender zijn dan anderen. Ook moet nog blijken of dit gedrag is aan te leren of dat het een genenkwestie is.

Bron: DiscoveryNews

vriend worden
Het verhaal van Tibbs