Herkennen van dierenmishandeling door meldcode dierenartsen (21-07-2011)

Onlangs is er een meldcode voor dierenmishandeling in het leven geroepen voor dierenartsen. De meldcode verwijst dierenartsen naar de juiste instanties die snel tot actie kunnen overgaan om dierenmishandeling te verminderen en te voorkomen.

De meldcode is een belangrijk middel om dierenmishandeling te voorkomen. Hier zijn het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) het samen over eens. EL&I heeft de KNMvD en de faculteit Diergeneeskunde-Universiteit Utrecht dan ook gesteund bij de ontwikkeling van de meldcode.

Het is de bedoeling dat dierenartsen actie ondernemen zodra zij een vermoeden hebben van dierenmishandeling. Het is de taak van de dierenarts om eigenaren aan te spreken op de verzorging en behandeling van hun dier.

Dierenartsen zijn vertrouwenspersonen van hun klanten. Daarom is de nieuwe meldcode geen wettelijke verplichting voor dierenartsen. Het is namelijk niet de bedoeling dat mensen de dierenarts gaan vermijden. Een dierenarts beoordeelt zelf of er sprake is van dierenmishandeling of verwaarlozing. De meldcode is hierbij een handig hulpmiddel, omdat de instanties de dierenartsen kunnen adviseren.

huisdieren2

Naar de nieuwspagina...