Dutchypuppy zou niet bestaan zonder de inzet van enthousiaste vrijwilligers. We hebben inmiddels genoeg aanmeldingen gekregen van mensen die ons willen helpen.