BELEIDSPLAN 2018-2020

Dutchypuppy Foundation

De Dutchypuppy Foundation is door Bridget Maasland en een aantal andere hondenliefhebbers op 9 november 2005 in het leven geroepen om honden over de hele wereld te helpen. Aanleiding was Bridget’s bezoek aan Roemenië, waar ze terecht kwam voor het BNN-programma Try before you die. In een zogenaamd dodingsstation voor gevangen zwerfhonden maakte Bridget undercover opnames. Wat ze daar zag maakte zo’n indruk dat ze besloot hier iets aan te doen. De schokkende beelden kwamen niet alleen bij Bridget, maar heel Nederland hard aan, zie http://www.dutchypuppy.nl/downloads/dutchypuppy.mov

In 2006 boden Bridget en Jim Bakkum – namens de Dutchypuppy Foundation –  aan  de stichting Canibucarest in Cernavoda in Roemenië een tot mobiele kliniek omgebouwde camper aan.

In deze kliniek werden tienduizenden honden gesteriliseerd en gecastreerd, waardoor er op natuurlijke wijze iets gedaan wordt aan (de beperking van) de toename van zwerfhonden.
Inmiddels  zijn er ook projecten in Spanje, Thailand, Suriname, Curaçao, Roemenië.(maar ook in Nederland waar wij  de Stichting Pup in Nood regelmatig met giften en voer ondersteunen. De Stichting Dierproefvrij  ontvangt van Duchypuppy ook donaties voor projecten waar honden bij betrokken zijn (alhoewel we ons zeker het lot van andere dieren ook aantrekken).
Dutchypuppy helpt ter plaatse en is geen voorstander van het naar Nederland halen van honden om ze hier te laten adopteren. 

Door haar goede contacten met voerproducenten heeft de stichting de afgelopen jaren vele tienduizenden kilo’s hondenvoer naar de gebieden in o.a.  Roemenië en Bosnië gebracht.

Naast Bridget als beschermvrouwe van de stichting is Jim Bakkum (zanger/acteur) ambassadeur van de stichting. Vele andere bekende Nederlanders dragen de stichting een goed hart toe.

 


Bridget met haar hond Tibbs, die als pup in een vuilnisbak belandde.

 

DOEL&DOELSTELLING

De Dutchypuppy Foundation stelt zich ten doel: 

– het wereldwijd bieden van financiële en materiële hulp voor de opvang en de verzorging van zwerfhonden en honden die mishandeld of in de steek gelaten zijn.

– het onder de aandacht brengen van en wreedheden tegen honden.

I.s.m. andere organisaties als het IFAW de illegale hondenhandel en fokkerij in Nederland onder de aandacht brengen en een halt toeroepen.


De Dutchypuppy Foundation steunt (binnen de grenzen van haar mogelijkheden) wereldwijd personen en organisaties , die zich inzetten om (zwerf)-honden te beschermen tegen mishandeling. Hiermee proberen we wreedheden tegen honden tegen te gaan en de populatie van zwerf- en straathonden kleiner te maken. Projecten worden gerealiseerd met lokale organisaties en personen.
In Oost-Europese landen als Roemenië lag bij oprichting de hoogste prioriteit. De bevolking heeft veelal niets op met honden en is zeer wreed naar dieren, en honden in het bijzonder.
Gruwelijke mishandelingen, zoals doodknuppelen zijn nog maar een voorbeeld van de vele wreedheden, die de meeste honden te wachten staat. Vaak gestimuleerd door lokale overheden, die in dodingsstations honden op verschrikkelijke wijze afslachten.
– Naast het versturen van geld en goederen wordt er ook voorlichting aan de plaatselijke bevolking gegeven via plaatselijke initiatieven
Zwerfhonden kunnen bijvoorbeeld in sommige gebieden een gevaarlijke situatie veroorzaken, doordat zij in roedels leven en wild zijn geworden, en mensen (kinderen) aanvallen.
Mede door de initiatieven van Dutchypuppy zijn er meer stichtingen zich actief bezig gaan houden in deze gebieden en zijn er in veel gebieden enorme verbeteringen ontstaan, maar hulp blijft nodig . 

Stichting Dog Adoptions (actief in Roemenie) is een van die initiatieven die we met voerdonaties ondersteunen.

 

Inmiddels richten wij ons ook op andere gebieden als Thailand en Suriname.

Andere concrete doelen zijn o.a. 

– Hulp aan Stichting Dierenvrienden Suriname. waar Dutchypuppy geholpen heeft met aanschaffen van een Ambulance bus en regelmatig doneert voor hulp bij sterilisaties en castraties met als doel de enorme hondenpopulatie in te perken.

– Ondersteuning van Stichting All Animals die actief is op Ibiza

– In Thailand heeft de stichting o.a. een stuk grond aangeschaft voor het Huayang Dog Rescue Center en meebetaald aan een omheining

-In Nederland doneren we aan Stichting Pup in Nood en Stichting DierproefvrijHuayang Dog Rescue Center

 

REALISATIE DOELSTELLINGEN.

 

De Website

 -De website zal in loop 2020 aangepast worden en onder WordPress gaan draaien. Tevens zal gekeken worden hoe de site up to date te maken en deze te verbeteren. 

-Door de komst van Faceboek en Instagram is de functie van de website ook veranderd daar het de social media de functie op veel plaatsen heeft overgenomen. De website zal daarom een meer een functie krijgen voor algemene informatie.

 

FINANCIEN EN ADMINISTRATIE

– De stichting Dutchypuppy Foundation is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (Fiscaal nummer RSIN 8155.40.292). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

– Door sponsoring van Unit 4 Agresso is de licentie van het boekhoudpakket met de komende drie jaar verlengd. Jaarlijks worden de financiële stukken door een accountantskantoor gemaakt en gecontroleerd.

De algemene kosten worden zo laag mogelijk gehouden.  

Het bestuur doet alles op vrijwillige basis, en er worden door de stichting geen salarissen betaald. Alles voor het goede doel.

 

PROMOTIE-ACTIVITEITEN

– Er zal meer gebruik gemaakt gaan worden van sociale media als Facebook en Instagram.

– De stichting laat T shirts en sweaters laten maken met ontwerpen van o.a. Henk Schiffmacher

Deze T shirts en sweaters doneren wij aan andere stichtingen , die deze op markten, evenementen, braderieën en via hun websites verkocht kunnen worden, waardoor er meer aan donatie geld ontvangen kan worden

 

COMMUNICATIEMIDDELEN 

De Stichting Dutchypuppy Foundation heeft een grote naamsbekendheid in Nederland. Via Facebook en Instagram  zal meer aandacht aan de projecten die wij ondersteunen worden gegeven en tevens aan andere stichtingen /personen een platform bieden om  hun projecten onder de aandacht te brengen.

 

DONEREN AAN STICHTING DUTCHYPUPPY FOUNDATION.

De Dutchypuppy Foundation moet het hebben van particuliere giften en donaties, sponsoring, van het bedrijfsleven (zowel in geld als goederen).

Dit kan  via een  eenmalige overschrijving naar Ing 5012 t.n.v. Dutchypuppy Foundation of door een machtiging in te vullen voor een gift per maand, kwartaal of jaar .

Ook kan er via de Stichting Geef Gratis gedoneerd worden
De stichting is beneficiant van De Vriendenloterij. Koop je loten en geeft aan dat  je Dutchyppuppy steunt dan ontvangt de stichting 50% van de opbrengst per verkocht lot
Ook kan bij de notaris een schenking in het testament worden opgenomen.

 

Vastgesteld januari 2018.

Namens het bestuur.

Voorzitter

F Maasland

 

De secretaris.

M.Mathijssen

 


  

Algemene informatie

Dutchypuppy Foundation is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27282165
Dutchypuppy Foundation heeft een  Anbi verklaring van de belastingdienst  met Fiscaal nummer

RSIN 8155.40.292

Bestuur:

Voorzitter/Penningmeester F.Maasland  (frits@dutchypuppy.nl)

Secretaris M. Matthijsen

Het email adres van de stichting: info@dutchypuppy.nl

Webmaster : Rob van Gelderen


De Stichting Dutchypuppy Foundation werkt alleen met vrijwilligers .Er zijn geen kosten van salarissen of huren. Alles voor de honden
 


 

Hulp in 2018

 

– Unit 4 Bedrijfssoftware die de licentie voor ons administratiepakket verlengde voor de komende jaren

– De Dierspecialist die schenkingen deed in goederen zoals manden,hondenjasjes,voer en andere zaken

– Spectrumbrands die (evenals voorgaande jaren) weer enorme hoeveelheden kwaliteit voer schonk 

– Freezlab uit Amsterdam deed een actie met Pinksteren en schonk een prachtig bedrag van € 6.500,–

– De Vriendeloterij waar van elk verkocht lot ,met Dutchypuppy als begunstigde, 50% naar de stichting gaat

 – Medical Pet Shirts Europe BV schonk ons 500 van haar producten 
 – De Stichting. WWAR steunt Dutchypuppy met gedoneerd voer van o.a. Yarrah Organic Petfood – En natuurlijk vergeten wij onze trouwe donateurs niet.

 

 


 

Wat konden wij doen in 2018

 

– Meer dan 6000 Kg voer hebben we in 2018 aan projecten in Roemenië kunnen geven

– Het Kluivert Dog Rescue Center kreeg van onze stichting 1300 kg voer. Verder plaids, manden en medische producten.

– Via stichting Dierenlot doneerden wij 6500 tbv Kluivert dog rescue center op Curaçao

– Stichting Pup in Nood, Amsterdam ontving naast voer ook een bedrag van € 500 tbv van haar Dierenambulance

– Stichting Proefdiervrij ontving een donatie van € 500,– voor haar projecten waar honden bij betrokken zijn.

– Stichting All Animals kreeg in Ibiza een donatie in voer en kreeg tevens een flinke donatie in de vorm van T Shirts en Sweaters die op markten en braderieën verkocht werden.– In Roemenië doneerden we aan opvanghulp Myron 1400 kg voer,

Wij hielpen hiermee de zusjes Rudy en Andrea Myron  Zij zetten zich in voor de zwerfhonden  die daar in erbarmelijke toestand op straat leven en in de verschrikkelijke asielen.
Zij halen hondjes van de straat zorgen voor de zieken.

Dutchypuppy heeft 1400 kg gedoneerd.via NEWLIFE4STRAYDOGS  Wij hopen dat Rudy en Andrea hun goede werk. kunnen voortzetten.


 Wat konden wij doen in 2019

Helaas is 2019 voor de stichting geen goed jaar geweest. De donaties zijn teruggelopen en ook is er dit jaar vanuit het bedrijfsleven geen interesse in de stichting geweest. 

Ook negatieve berichtgeving over andere stichtingen hebben hun neerslag op onze stichting gehad.

Gelukkig hebben nog wel e.e.a. kunnen doen 

De volgende stichtingen ontvingen een donatie;

Stichting Pup in Nood €500

Stichting Proefdiervrij €500

Stichting All Animals  €750

Stichting vrienden dierenbescherming Suriname €500

De stichting Pup in Nood zal in januari 2020 nog een donatie van €750.—ontvangen voor aanschaf van een zwaailicht en belettering op een nieuwe ambulance die aangeschaft gaat worden.

Verder hebben wij nog een bedrag dat in 1e helft 2020 gedoneerd gaat worden op voorspraak van onze volgers op FB en donateurs. Deze donaties zullen geschonken worden aan Stichtingen welke ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel en een Anbi verklaring hebben.

 

In 2020 zal ook de Website vernieuwd worden 

 
Staat van Balansen en Lasten Stichting Dutchypuppy Founfation 2018 & 2019

Deze vind u hier als PDF document