Op weg naar een gezonde rashond (07-06-2012)

In de media wordt er veel aandacht besteed aan de slechte gezondheid van rashonden. Zij moeten voldoen aan een gewenst schoonheidsideaal en het fokken met een beperkt aantal fokdieren heeft geleid tot grote erfelijke aandoeningen. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Nederlandse hondenverenigingen hebben een verbod ingevoerd op het fokken van honden die aantoonbaar lijden aan ernstige aandoeningen. Een DNA afstammingscontrole wordt verplicht. Hiermee willen hondenverenigingen de gezondheid en het welzijn van rashonden in Nederland verbeteren. Deze koerswijziging is aangenomen door een overgrote meerderheid van de Nederlandse hondenverenigingen op de Algemene Vergadering van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, de koepelorganisatie van rashondenverenigingen, op donderdag 24 mei 2012.

Naast het verbod op het fokken met zieke rashonden komen er strengere voorwaarden ter bevordering van het fokken van lichamelijk en mentaal gezonde honden. Bij het keuren van rashonden worden ook de gezondheid van honden en een gedragscode voor keurmeesters in acht genomen. Verder kunnen keurmeesters honden met ernstige afwijkingen diskwalificeren. DNA afstammingscontrole is het sluitstuk voor het nieuwe en strengere fok- en gezondheidsbeleid.

Bron: Raad van Beheer

op weg naar gezonde rashond2

Naar de nieuwspagina...