Chippen van honden wordt verplicht (19-09-2012)

Alle pups moeten verplicht worden gechipt. Dankzij identificatie en registratie kunnen misstanden met honden worden aangepakt, zoals mishandeling en verwaarlozing. Ook is het een belangrijk hulpmiddel in de bestrijding van de malafide hondenhandel.

Al meer dan een jaar wachten een groot aantal dierenbeschermingsorganisaties op de door de overheid beloofde invoering van een verplichte I&R (identificatie en registratie) voor honden. De overheid geeft nu aan dat alle hondenpups vanaf het voorjaar 2013 verplicht moeten worden gechipt. De ministerraad heeft ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Bleker van Economische zaken, Landbouw en Innovatie om misstanden in de fokkerij en handel met honden tegen te gaan en het welzijn van honden te verbeteren.

Op dit moment is circa 70% van de honden door de eigenaren op vrijwillige basis van een chip voorzien. Vanaf het voorjaar 2013 wordt elke eigenaar verplicht zijn hond binnen 7 weken na geboorte te laten chippen. De eigenaar moet o.a. zijn naam, adres en woonplaats registreren. De gegevens van de eigenaar worden opgeslagen in een databank. Met deze gegevens kunnen toezichthouders mogelijke illegale handel of fokkerij opsporen of nagaan of iemand bedrijfsmatig handelt in honden. Bij een mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten hond is met de chip de eigenaar op te sporen.

De exacte invoeringsdatum van de verplichte I&R is nog niet bekend.

chip i&r2

Bron: Rijksoverheid

Naar de nieuwspagina...