Dierendag (4-10-2008)

Vandaag is het 4 oktober, wereld dierendag!

Franciscus van Assisi

De datum van dierendag gaat terug op het overlijden van de heilige Franciscus van Assisi (4 oktober 1226); op die dag herdenkt men van oudsher Sint-Franciscus. Hij bekommerde zich om het lot van zwervers en andere armen, maar ook van planten en dieren. Volgens de legende kon hij met dieren praten.

Eerste dierendag

Zijn sterfdag, waarop de Katholieke Kerk Franciscus steeds herdenkt, werd tijdens een internationaal congres van verenigingen voor de bescherming van dieren in 1929 in Wenen uitgeroepen tot Werelddierendag. De eerste dierendag was op 4 oktober 1930. In Nederland werden er op die dag beschouwende artikelen geplaatst in kranten over de verhoudingen tussen mens en dier.

Publiciteit

Vanaf de jaren 60 is men deze datum steeds meer aan gaan grijpen voor de promotie van het dierenrechtenactivisme. Ook ging men meer en meer activiteiten ontwikkelen om met name bij kinderen dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Ook de commercie rondom dierendag is aanzienlijk gegroeid. Zo vestigde de CPNB in 2000 de aandacht op de kinderboekenweek (met als thema "dier") door allerlei acties met dieren (zoals huisdierkeuringen en een gratis dierenartsspreekuur) in bibliotheken te organiseren.

Op basisscholen wordt op 4 oktober ook aandacht besteed aan dierendag. Op sommige scholen nemen kinderen een huisdier of knuffel mee naar school.

 

Met dank aan Wikipedia.

vriend worden
Het verhaal van Tibbs